Kategórie
Nezaradené

22.8.2020 Ganesha Chaturthi a predstavenie meny Kailashy

KAILASA’s Currency Launched! Ganesha Chaturthi Special Satsang https://www.youtube.com/watch?v=D762RVRRZ-o

Nithyananda satsang 22.8.2020

Souhrn Nithyananda satsangu s Jeho Božskou Svatostí Bhagavanem Nithyanandou Paramashivam. Poselství Paramashivy přímo z Kailasy:

· Účastnit se života je tvoření, manifestace, zachovávání a udržování.

· Nejdříve uctíme Ganapatiho. Udělejme Ganesha Puju a pak začneme se satsangem.

· Požehnání všem u výjimečně příznivé příležitosti dne oslav Ganesha Chaturthi! Požehnání celému světu a vám všem! Kéž je celý svět a každý jednotlivec zahrnutý přízní Ganapatiho! Požehnání Paramashivy Ganapatiho nejvyšší přízně a všech nejlepších věcí z Kailasy!

· Klaním se Paramashivovi Ganapatimu.

· Klaním se Paramashivovi.

· S milostí Ganapatiho, Paramashivy Ganapatiho, Paramashivy a všech bohů a bohyň Kailasy, představuji u této mimořádně příznivé příležitosti měnu Kailasy, Banku rezerv Kailasy a ekonomická pravidla a strategie.

· Zdroj hinduismu, sanskrt, byl rituálním jazykem pro spojení se s bohy. Tamilština byla jazykem pro komunikaci lidských bytostí mezi sebou.

· Oba jazyky existovaly v Kumari Kandam. Svým způsobem měl každý svůj účel a vzájemně se doplňovaly. Odtud se vyvinulo 56 národů. Chci, aby toto bylo v záznamu. Neříkám, že jsou to hinduistické země i dnes. Mnoho z nich se stalo islámskými zeměmi, některé buddhistickými a některé jsou dnes sekulární. Byly doby, kdy jsme měli 56 hinduistických národů.

· Chci, aby bylo jasně zaznamenáno, že Kailasa si nenárokuje žádné území žádné z těchto 56 zemí. Nepožadujeme od těchto národů žádnou hranici a žádné území.

· Já jen oživuji velký příběh hinduismu, který byl v té době praktikován v 56 národech jako státní náboženství.

· Hinduismus měl velký příběh o kosmu, osvícení, společenské struktuře, ekonomice, politice, správě, o všem.

· Kailasa je moje skromná snaha udržet velký příběh hinduismu naživu v jednom vzdáleném koutě světa jako banku semen, která udržuje semena naživu.

· Banka rezerv Kailasy – podepsali jsme smlouvu s národem, který milostivě souhlasil být jejím hostitelem. Takže již existuje jako zákonná organizace v zemi, kde funguje.

· Dnes mám k rituálnímu vydání jednu sadu mincí!

· Chtěl jsem ji u příležitosti dne oslav Ganesh Chaturthi představit vám všem. Po rituálu puja jsem ji chtěl s požehnáním Ganapatiho a Paramashivy zveřejnit pro celý svět!

· Velmi brzy to bude funkční systém v zemi, která se rozhodla hostit Banku rezerv Kailasy.

· Podepisujeme smlouvy s mnoha diplomatickými zeměmi. V těchto zemích se může stát měnou. Dnes ji obřadně představím a vydám. Brzy začne být funkční.

· Nejsem proti žádnému národu ani náboženství. Kailasa je naše pokorná snaha a dar uctění odevzdaný k nohám Paramashivy, abychom udrželi velký příběh hinduismu naživu a dali lidem pochopení hinduismu jako funkčního systému nejen pro osvícení, ale i pro ekonomické principy a řády, správní řády, společenské struktury, všechno … na všech úrovních.

· Nejsem proti Indii nebo jakékoli jiné zemi. Byl jsem donucen se oddělit od indické společnosti z jednoho zásadního důvodu. Mnoho anti-Indů, anti-hinduistických sil, chce eliminovat všechny domorodé tradice Indie. Neustále mi usilovali o život, mnohokrát se mnoha způsoby pokusili o atentát na mě a snažili se mě fyzicky zabít pomocí davového útoku a jiných pokusů o vraždu.

· Máme dostatek důkazů, abychom všechna tato prohlášení prokázali. Pokračující poškozování charakteru, falešná obvinění, která využívají zákon jako válečný mechanismus, šikana a zastrašování přes sociální média … ale jen různé přetrvávající pokusy o atentát byly důvod, proč jsem odešel z indické společnosti.

· Jinak nemám proti Indii jako zemi nic. Cítím velkou lásku a hlubokou oddanost k Bharat Mata (matce Indii). Všechny nejlepší věci, které ve svém životě mám, jsou dar od ní.

· Jasně jsem vyjádřil svoji vůli. Cokoli mi bude darováno, všechno bohatství, které nashromáždím, všechno půjde do Indie poté, co opustím tělo. Konkrétně do Tiruvannamalai, Kanchipuram a Madurai.

· Dokud jsem v těle, budu pracovat na oživování hinduismu. Kdyby mi bylo umožněno žít v Indii v míru, býval bych pracoval a ještě za života všechno daroval Indii. Bohužel mi nebylo dovoleno v Indii žít. Dokonce i teď, všechno bohatství z toho, co dělám a vytvářím, půjde do Indie, až opustím tělo, včetně mého těla. Moje tělo bude spočívat v jeeva samadhi v Bengaluru, v ašrámu v Bidadi.

· Kailasa formálně oznamuje, že všech 56 národů, které kdysi bývaly hinduistickými národy a hinduismus měly jako národní náboženství, přestože teď už možná nejsou hinduistickými národy, ale jejich dědictví je minulost těchto zemí … budou upřednostňované národy Kailasy pro obchodní partnerství!

· S milostí Ganapatiho, Paramashivy a všech bohů a bohyň Kailasy vám všem představuji kailašský dolar!

· Každý kailašský dolar bude z 11,66g zlata – 1 tola. 1 tola se bude nazývat 1 kailašský dolar. V sanskrtu – 1 swarna mudra, v tamilštině – 1 por kaasu!

· Vivekananda si ho vizualizoval, Aurobindo po něm toužil, Osho na něm pracoval, Maharishi Mahesh Yogi ho nařídil – velký hinduistický národ. S veškerou jejich milostí a požehnáním, s milostí Ganapatiho, Paramashivy a všech bohů a bohyň Kailasy jsme to dokázali!

· Jen díky jejich milosti jsme to dokázali!

· Představuji kailašský ¼ dolar, který má 2,91595095. Můžete se podívat na původní minci, která byla v té době ve všech 56 národech. Naše mince má jednu stranu takovou, jaká byla původně, a druhou tak, jak jsme ji oživili. Vidíte obě mince vedle sebe.

· Dobře se podívejte na minci. Na fotografii je její původní podoba z té doby a vedle ji vidíte tak, jak jsme ji dnes oživili. Váha je stejná, ale vzhled je jiný. Toto je kailašský čtvrtdolar.

· Teď vám ukazuji kailašský ½ dolar. ½ swarna mudra, ½ por kaasu. Je to 5,8319019 gramů zlata.

· Nyní představuji kailašský ¾ dolar – mukkaal por kaasu, který má 8,74785285 gramů.

· Snažili jsme se oživit podobu původního mukkaal por kaasu.

· Dále vám ukazuji kailašský 2-dolar, irandu por kaasu, 2 swarna mudra. Je to 23,3276076 gramů zlata.

· Další je kailašský 3-dolar, 3 por kaasu, 3 swarna mudra – 34,9914114 gramů.

· Dále ukazují kailašský 4-dolar, 4 swarna mudra, 4 por kaasu, 46,6552152 gramů zlata. Nechali jsme se inspirovat dokonce britskou úpravou a oživili jsme ho a vytvořili design.

· Další je kailašský 5-dolar – 58,319019 gramů zlata. Ainthu por kaasu, 5 swarna mudra.

· Další je kailašský 10-dolar – 116,638038 gramů zlata.

· Kéž toto přinese s milostí Ganapatiho a Paramashivy celé planetě Zemi veškerou přízeň.

· Býval bych byl velmi šťastný, kdybych mohl pracovat pro Indii a hinduismus, pro obojí, kdyby mi bylo dovoleno žít v Indii v míru. Bohužel mi to dovoleno nebylo. Tak budu alespoň pracovat pro hinduismus, dokud jsem v těle. Až opustím tělo, tak cokoli, co se kolem mě nashromáždí, všechno půjde do Indie, včetně mého těla.

· Teď má pro vás všechna další důležitá oznámení. Rajangana mudra – oficiální mudra Kailasy, bude používaná lidmi, kteří budou součástí vlády Kailasy, jako prsten nebo náhrdelník. Toto je znak Kailasy. Toto je oficiální pečeť Kailasy. Stejně jako ho ve Vatikánu mají název ‚papežský prsten‘, v hinduistické tradici je to rajangana mudra – symbol naděje a oddanosti pro miliardy hinduistů na celém světě.

· Další projekt bude organizovat vědu manifestace schopností hinduismu. Do vijayadashami zveřejníme veškeré poznání ze všech shaster.

· Organizujeme všechno z oblasti hinduistického stravování, hinduistického lékařství – z různých oborů, celou tuto vědu, z pohledu Paramashivy. Nithyananda jnana paddati bude připravena v den vijayadashami, abyste si ji všichni mohli užívat.

· Existuje něco, co se nazývá vědecky vědecký princip a co se nedá snadno upravit a pozměnit – nekompromisní čisté vědecké principy. S tímto zlatým standardem a měřítkem představíme vám všem a celému světu v den vijayadashami 25.10.2020 hinduismus, kosmickou vědu – zákonnou a prokázanou vědu.

· Všechno, co jsem vám představil, je už k dispozici na facebookové stránce Paramahamsa Nithyananda: https://www.facebook.com/ParamahamsaNithyananda/ https://www.facebook.com/ParamahamsaNithyananda/posts/4256315081122976

· Vy všichni, kteří čekáte na oficiální tiskovou zprávu, si ji můžete vzít odtamtud.

· Celý tento satsang je vysílán živě a bude vám k dispozici na YouTube kanále Kailasa’s Nithyananda. Můžete si ho stáhnout https://www.youtube.com/LifeBlissFoundation/. Všichni sledující, prosím, zaregistrujte se a zažádejte si o e-pas a e-občanství zdarma. Budete stále dostávat všechny aktuální informace o Kailase https://kailaasa.org/e-passport/.

· Dnes večer bude ještě jeden satsang, to samé oznámení bude vysíláno v tamilštině.

· Vstupme do vakratunda vinayaka procesu, abychom se propojili s Ganapatim a manifestovali si jeho požehnání. Můžete mít všechny své Ganapati před kamerou, aby jim byla provedena prana pratishtha.

· S milostí Ganapatiho vám všem žehnám, abyste měli tentýž prožitek. Vyvolám přítomnost Paramashivy Ganapatiho v bytostech nás všech a ve všech deities. Posaďte se, oči můžete mít otevřené nebo zavřené. Budu čantovat mantru a provádět prana pratishthu.

· Óm Paramashiva Ganapataye Namaha.

· S milostí Ganapatiho vám všem žehnám. Ať se Ganapati manifestuje v životech nás všech…

· Večer budeme mít další satsang. Budu odhalovat ekonomická pravidla Kailasy a představím měnu v tamilštině.

Večerní Satsang (z anglického překladu tamilštiny)

· Poselství Paramashivy přímo z Kailasy.

· S milostí Ganapatiho si přejeme založit hinduistický parlament, abychom vytvořili vzorovou vládu a správu organizací založených na hinduistickém náboženství.

· Může to trvat dalších 6 měsíců. Doufáme, že do ledna tento úkol dokončíme.

· V souladu s tím, co Paramashiva řekl ve védách a agamas, bude vytvořeno pět entit/organizací – Chit Sabha, Raja Sabha, Deva Sabha, Kanaga Sabha a Nithyananda Sabha.

· Chit Sabha – zodpovědná demokracie, která bude představovat vědu duchovního osvícení založenou na vědomí – védy a agamas – takovým způsobem, aby mohly být sdíleny se světem. Pod jejím vedením budou fungovat zbývající čtyři entity.

· Bude to entita zvoucí všechny představitele hinduismu, hinduistické inkarnace, sanyasíny, nejvyšší představitele hinduismu, osvícené mistry a guruy, kteří ji učiní funkční skrze své vlastní prožívání její pravdy a umožní ostatním, aby ji také zažívali. Jejími členy budou ti, kteří ochotně přijmou toto naše pokorné pozvání a výzvu.

· Raja Sabha – zodpovědné demokratické nastavení, které bude zvát hinduistické vůdce národů, sympatizanty s hinduismem a politické vůdce, kteří oceňují hinduistické principy, a kteří je mohou učinit funkčními na politické úrovni v mnoha zemích.

· Raja Sabha bude nabízet hinduistický politický systém, zatímco Chit Sabha bude nabízet systém hinduistických požehnání (arulaatchi).

· Hinduistická Deva Sabha – ‚think tank‘ jednotlivců (expertů z různých oblastí se svými návrhy a nápady), kteří sami žijí a obohacují ostatní nejvyššími hinduistickými správními principy zakotvenými ve védách a agamas, itihasas a puránách, podporujícími udržitelný rozvoj.

· Kanaga Sabha – organizace se souborem seřazených pravidel souvisejících s hinduistických rozvojem zdrojů. Jejími členy budou jednotlivci a důležití vůdci a bude se zabývat prosperitou lidských bytostí v oblasti životního stylu, peněz, zrna a různých nezbytných zdrojů jako je palivo, elektřina. Její členové budou ti, kteří shromažďují a organizují toto poznání a sdílejí ho se světem.

· Definujeme cíle a pravidla, abychom mohli shromáždit a seřadit doporučení expertů ze všech výše zmíněných oblastí a umožnili jim, aby také byli členy.

· V neposlední řadě Nithyananda Sabha, zodpovědná demokratická sabha, která bude sdružovat jednotlivce, kteří budou udávat směr správy MahaKailasy a kteří sami prožívají a oslovují svět vědou blaženého života.

· Tyto Sabhas dohromady jsou to, co nazývám hinduistickým parlamentem.

· Každá sabha bude mít 1008 členů. Teď definujeme, kolikrát za rok se bude muset každá sabha sejít, jak se budou měnit členové, postupy pro výměnu členů atd.

· Během šesti měsíců zveřejníme jména členů a celé struktury, její principy a pravidla.

Zdroj: https://nithyanandapedia.org/wiki/August_22_2020

Zdroj: https://www.facebook.com/ParamahamsaNithyananda/posts/4256367217784429