Kategórie
Nezaradené

23.8.2020 – 5 sabhas – orgány formujúce hinduisticky parlament

KAILASA – Introduction To Hindu Parliament Structure https://www.youtube.com/watch?v=PbGQGU60wbg

Nithyananda satsang 23.8.2020

Souhrn Nithyananda satsangu s Jeho Božskou Svatostí Bhagavanem Nithyanandou Paramashivam.

Poselství Paramashivy přímo z Kailasy:

• Účastnit se života je tvoření, manifestace, zachovávání a udržování.

• Pracovat na těle je jóga.

• Pracovat na propojování se s kosmickými těly je kriya.

• Budete automaticky manifestovat schopnosti – to je jnana.

• A budete mít absolutně blažený životní styl – to je charya.

• Pracujte na svém těle – to je ta první a nejdůležitější věc.

• Dám vám jeden jednoduchý příklad – událost, která se stala v mém vlastním životě. Moji guruové trvali natom, abych pil každý den neemový čaj. Můj guru jógy Yogananda Puri mi nedovolil 5 nebo 6 dní jíst.Kdykoli řekl, že nemám jíst, ani moje matka mi nedala jídlo. Byli tak úžasný spolek!

• Moje matka je tak sladká a soucitná osoba, ale tak oddaná mému osvícení a procesu, který pro mě dělalimoji guruové.

• Moji guruové říkávali, že připravují mé tělo nejen na to, abych byl jogín a žil dlouhý a zdravý život, aledokonce i poté, co opustím tělo, aby neprošlo žádným přirozeným rozkladem. Bude to prostě přirozeněmumifikované tělo.

• Tenkrát jsem tomu všemu vůbec nerozuměl.

• Můj guru mi říkával: „To je důvod, proč děláme tolik příprav. Nejen, že tě nikdo nebude moct otrávit, ale ikdyž tě otráví, neumřeš. Jen se detoxikuješ a tělo se automaticky vyčistí díky své vlastní síle a ty budeš žítve zdraví tak dlouho, jak budeš chtít. Tvé tělo bude jen v jeeva samadhi.“

• Takže mě nenechal jíst téměř 6 dní a dával mi jen neemový čaj. Bez jídla, jen s neemovým čajem a chtěl,abych si čistil zuby neemovou větvičkou! Ta fungovala jako zubní kartáček a já jsem jí musel ponořit doharitaki prášku a pak si čistit zuby.

• Jejich mimořádná pokora, oddanost a láska mi daly absolutní odvahu a pocit bezpečí projít celým tímtoprocesem, který se mnou dělali.

• Tohle všechno dělal a chtěl ode mě, abych chodil bosý. Samozřejmě, v Tiruvannamalai jsem nikdynechodil obutý/v žabkách. To byl můj životní styl. Dokonce i na střední škole, kde jsem musel nosit žabkypovinně na výuku, jsem je nosil v tašce a obul jsem si je vždy až ve chvíli, kdy autobus přejel hranici města.Jen než vjel autobus do města a poté, co opustil město, jsem si vzal boty! To je moje úcta k Arunachale!

• Takže jsem chodil bosý a když jsem se vrátil, on si položil mé nohy na svůj klín a masíroval mi je.

• Tato láska mi dala hluboký pocit bezpečí, že by mě nenutili procházet žádným zbytečným utrpením. Cokolimě přiměli dělat, bylo minimum požadovaného tapasu. To mi dalo obrovskou odvahu a jistotu projítčímkoli, čím žádali.

• Ani 6. den ještě žádné jídlo! Zase neemový čaj. Pozvracel jsem se, ale vyšle ze mě jen ten čaj.

• Poté, co můj guru zkontroloval barvu, tak řekl: „Rona neer samaanam aayidichu da. Ippa neesaappudalaam.“ Kyselina v našem těle, která je zodpovědná za vyrovnávání hladu, která vytváří pocithladu a sytosti, není jen chemická, ale je to žijící organismus, který může být naprogramován a který másvou vlastní biopaměť rozhodující o signálu hladu a signálu plnosti … to je rona neer. Tento rona neer jezodpovědný za udržování hladu. Řekl, že od teď je vyrovnaný a naprogramovaný.

• Až doteď je toto jejich naprogramování, které udělali, zodpovědné za mé zdraví a můj šťastný život. Jakjsem říkal, ve 42 mohu sedět v padmasaně. Nepotřebuji žádné náhradní díly, jako brýle nebo zuby.Šťastně a ve zdraví mohu dělat svou práci 20 hodin denně. Žádné léky, žádné návštěvy nemocnice. Je tojejich milost. Je mi 42 let, ale nebyl jsem ani 42krát v nemocnici.

• Možná jsem tam šel na inauguraci nebo dát požehnání, ale ne na léčbu! Byl jsem na operaci kvůli mézlomenině a na pár dalších podobných návštěvách.

• Harmonizování rona neer je velmi účinná metoda. Dám vám pár jednoduchých tipů.

• Udržujte své tělo stále hladové. Nikdy do něj neházejte jídlo, abyste ho naplnili. Měli byste stále cítit mírnýhlad. Váš jataragni (trávicí oheň) by měl být neustále aktivní a hořet. Vyvážený rona neer vám dáobrovskou vytrvalost vůle.

• Některé mé děti mají úžasnou vytrvalost vůle, protože jsem byl jen trochu úspěšný ve vyvážení jejich ronaneer. Nikdo je nemůže zlomit. S touto silou vám musí být dána i schopnost. Musí být přidána schopnost.Já ji musím jen vyladit a víc je trénovat. Musíte dostat jnana a shakti – poznání i schopnost – obojí.

• Když mi bylo dovoleno žít s nimi v mém klášterním komplexu, upřímně jsem pracoval s pár dětmi, adokonce i navzdory jejich sebe-pochybnostem to jejich fyzická bio-paměť všechno vstřebala.

• Pracujte na vyvážení rona neer. Udržujte své tělo stále hladové.

• Přestaňte být laciní boháči chudého původu. Když se chudý člověk stane bohatým člověkem, žijepředstavy chudáka o bohatém životě. Mstí se společnosti tím, že do ní hodí sám sebe. Myslí si, že když sestane bohatým, měl by shrábnout všechno to, co mu bylo odpíráno, když byl chudý. Ne!

• Když jste byli chudí, tak kvalitní jídlo, které vám bylo odepřeno, bylo špatná věc, takže teď si ho dopřejte.Pracujte na zvyšování kvality svého jídla. Nekvalitní jídlo, které vám je odepřeno, je požehnání! Nesnažtese házet do svého těla nekvalitní jídlo.

• Když žijete fantazii chudáka o bohatém člověku, tak jste boháč jen v očích chudáků, ne skutečně bohatýčlověk! Skutečný bohatý člověk ví, co potřebuje.

• Moje gurukul děti budou skutečně bohaté děti, protože vědí, co potřebují!

• Větší než jejich síla vůle a vytrvalost vůle, bude jejich vědomá podpora aby byly v souladu a integritě.

• Největší problém pro hledajícího jsou sebe-pochybnosti, sebe-odmítání a sebe-nenávist. V silném člověku bude vytrvalost vůle bude silnější než jeho sebe-pochybnosti, sebe-odmítání a sebe-nenávist. Ještě výš,než vytrvalost vůle, je pro děti, ve kterých jsem vybalancoval rona neer, vědomí.

• Neříkám, že nebudou mít sebe-pochybnosti, sebe-odmítání a sebe-nenávist. Mohli si to sami vytvořit.Například může být jejich momentální problém lenost, ale oni si vytvoří iluzorní problémy jako pocit nedostatku inspirace nebo zmenšení jejich oddanosti/závazku vůči Swamijimu. „Nevím, co dělat. Myslím,že jsem zmatený“ – iluzorní problémy! Skutečný problém je jen prostá lenost. Aniž byste prolomiliproblém prosté lenosti, přestavujete si to jako velký a složitý problém …

• Jiný příklad – jen prostá tma a pohyb plátna ve tmě. Prostě jen rozsviťte a problém je vyřešen. Ale vy si myslíte, že přišli Brahma Rakshas, bhootas a pretas! To je přesně to, co děláte uvnitř své mysli. Prostálenost. Prostě ji prolomte. Nedělejte z ní svou představivostí a zmateností velký problém.

• Na Skanda Shasti děláme 6ti denní půst. Shaivisté dodržují půst na Pradosham, Vaishnavové na Ekadashi –toto všechno vám úžasně pomůže vyvážit a naprogramovat váš rona neer.

• Landanam parama aushadam – půst je ten nejlepší lék. Hlad je ten nejlepší prostor pro existenci. Začnětesi budovat chuť na pocit hladu.

• Na to, abyste dělali alchymický proces se rtutí, potřebujete silnou a pevnou nádobu. Osvícení je právě jako takový alchymický proces. Nejdříve musíte mít pevnou kamennou nádobu, do které se nalije rtuť aalchymický proces pak probíhá uvnitř nádoby.

• Ale nádoba by měla být z pevného kamene – ze žuly. Stejně tak by mělo být tělo vybudováno hladem arona neer by měl být vyvážený.

• Neříkám, abyste neužívali vitamíny a minerály – vše potřebné. To všechno tělu dávejte. Ale přestaňte dotěla házet jídlo. Stane se tak silnou nádobou, kde se může uskutečnit alchymický proces.

• YAJNAVALKYA SMRITI, PRAYASHCHITTA ADHYAYA, 31. SLOKA

कालोऽग्निः कर्मर्ृद् वायुर्मनो ज्ञानंतपो जलर््। पश्चात्तापो ग्नराहारिः सवेऽर्ी शुद्धिहेतविः ।।

kālo’gniḥ karma mṛd vāyurmano jñānaṃ tapo jalam . paścāttāpo nirāhāraḥ sarve’mī śuddhihetavaḥ

Čas, oheň, čin, hlína, vzduch, mysl, poznání, pokání, voda, znovuprožívání a nirahara – toto všechno jsou prostředky pro očištění. Nirahara je poslední, ale nejúčinnější detoxikační nástroj.

• Intenzivně pracujte na těle tím, že budete dělat víc a víc nirahary. Udržujte se v hladu. Celý den byste mělipociťovat oheň hladu.

• Všechny moje nejzdravější děti jsou ty, které se naučily mechanismus, metodologii udržování se v hladu. Utěchto pár dětí, které jsem jmenoval, jsem vždy viděl, že i když bylo k dispozici velké množství jídla, ani seho nedotkly! Oni vědí, jak se vyladit.

• Stejně, jako kovář dává železo do ohně a pak ho dá do studené vody, aby ho zpevnil, stejně funguje, když dáte své tělo do hladu a pak ho detoxikujete bylinnými čaji, ricinovým olejem, neemovým čajem, haritaki práškem, athimadhuram (lékořicí) … tělo začne být silné. Já vlastně mohu žít bez jídla pohodlně víc než třiměsíce – jen s těmito několika bylinami – ricinovým olejem, neemovým čajem, haritaki a lékořicí!

• Měli byste být schopni držet takovýto půst minimálně dva dny. Své tělo můžete vyladit. Ve vašem systému se začne uskutečňovat jóga.

• Dnes jsem řekl, že budu mluvit o struktuře hinduistického parlamentu.

• Ode dneška budu několik dalších dní podrobně hovořit o své vizi pro sabhu.

• V nejstarším dostupném záznamu ve zdokumentované lidské historii se demokracie objevuje jenv hinduistické historii. Nazýváme to zodpovědnou demokracií.

• Znamená to, že lidé, kteří už jsou vzdělaní ohledně ekonomických principů, hlasují pro ekonomické principy. Ti, kteří jsou vzdělaní ve vědě osvícení hlasují pro principy související s vědou osvícení. Lidé, kteříjsou již vzdělaní v oblasti zemědělství a kteří zemědělství vykonávají, hlasují pro principy, pravidla astrategie související se zemědělstvím.

• Když je někdo vzdělaný v oblasti zemědělství a dáte mu hlasovací právo, tak co udělá? Když mu dáte 1000 rupií nebo nějakou pozornost zdarma, je to jen ekonomický princip nebo strategie pro jeho osobní život a to, aby hlasoval pro vás, to je celé! Tímto způsobem připravily pozornosti zdarma národ o zdraví.

• Chudý člověk zná ekonomická pravidla a strategie jen pro svůj vlastní osobní život. Není vzdělaný ohledně toho, co je dobré pro zemi nebo jaká je správná politika pro zemi. To je způsob, jak se používají pozornosti zdarma k zničení zemí. Toto je nezodpovědná demokracie.

• Hinduismus praktikoval zodpovědnou demokracii. Hlasovací práva dostali lidé, kteří měli v určité oblasti odbornost.

• V shaivistické tradici máme krásný koncept nazývaný anubhava mandapa: zkušení lidé a odborníci seshromáždí a hlasují!

• Nejstarší zaznamenaný zálohový pokladní doklad existoval mezi brahminy z Rameshwaram a brahminyz Kedarnathu. Pokud jste dali finanční zálohu brahminům z Rameshwaram, dali vám podepsaný palmovýlist. Když jste tento list odevzdali v Kedarnathu, kde se dělala yatru, vyplatili vám za něj peníze, abysteměli na svou yatru!

• Stejně tak i Tiruppananthal aadheenam měli systém, kdy jste mohli odevzdat finanční zálohu u nich avyzvednout si ji na pobočce v Kashi. Veškerá dokumentace je k dispozici.

• V Madurai aadheenam jsou k dispozici záznamy, kdy byla dostupná tato služba zálohového pokladníhodokladu mezi Madurai aadheenam a Nellai Jnanasambandhar aadheenam. Myslím, že nějakou dobu tobyla pobočka Madurai aadheenam.

• Na Sri Lance jsou nějaké chrámy, kde Jnanasambandar zpával v devaram. Tyto chrámy jsou také podduchovním vedením Madurai aadheenam. Kdysi býval dokonce i Rameshwaram chrám pod vedením(arulaakshi) Maduraiského aadheenam.

• Snažím se oživit zodpovědnou demokracii. Dám vám shastra pramanu pro nějaká prohlášení o demokracii.

• Manu Smriti, 8. kapitola, 1. sloka říká:व्यवहारान्ग्ददृक्षुस्तुब्राह्मण िः सह पाग्थमविः । र्न्त्रज्ञ र्मद्धन्त्रग्िश्च व ग्वनीतिः प्रग्वशेत्सिार््॥ १ ॥

vyavahārān didṛkṣustu brāhmaṇaiḥ saha pārthivaḥ | mantrajñairmantribhiścaiva vinītaḥ praviśet sabhām|| 1 ||

V touze porozumět oblasti správy (týkající se vlády a správy země a právních případů), král vstupuje dosabhy s pokorou spolu s brahminy vzdělanými v těchto oborech a ministry – mysliteli a správci v těchtooblastech, kteří jsou dostatečně znalí, aby mohli poskytnout správnou radu.

• S milostí Ganapatiho, Paramashivy, pracujeme na oživení parlamentního systému praktikovanéhov hinduismu, který nazývám zodpovědnou demokracií.

• Svou vizi popíšu v dalších satsanzích.

• Rig Veda, 10. mandalam, 191. sukta:संसग्र्द युवसेवर्मन्ननेग्वश्वान्ययमआ | इळस पदेसग्र्ध्यसेस नो वसून्या िर || संगछध्वंसंवदध्वंसंवो र्नांग्स जानतार् |देवा िागंयथा पूवेसंजानाना उपासते|| सर्ानो र्न्त्रिः सग्र्ग्तिः सर्ानी सर्ानंर्निः सह ग्ित्तर्ेर्ार् | सर्ानंर्न्त्रर्ग्िर्ण्त्रयेविः सर्ानेन वोहग्वर्ा जुहोग्र् || सर्ानी व आकू ग्तिः सर्ाना हदमयाग्न विः | सर्ानर्स्तुवोर्नो यथा विः सुसहासग्त ||

saṃsamid yuvase vṛṣannaghne viśvānyarya ā | iḷas padesamidhyase sa no vasūnyā bhara || saṃghachadhvaṃ saṃ vadadhvaṃ saṃ vo manāṃsi jānatām | devā bhāghaṃ yathā pūrve saṃjānānā upāsate|| samāno mantraḥ samitiḥ samānī samānaṃ manaḥ saha cittameṣām | samānaṃ mantramabhi maṇtrayevaḥ samānena vohaviṣā juhomi || samānī va ākūtiḥ samānā hṛdayāni vaḥ | samānamastu vomano yathāvaḥ susahāsati ||

Ty, mocný Agni, shromažďující vše, co je drahé pro tvého přítele. Přines nám všechny své poklady, aby tvéumění zažehnuté v místě osvobození, promluvilo. Ať jsou vaše mysli v souladu, jako starověcí bohovéjednomyslně sedící na svém shromáždění, na společném místě, se společnou myslí … buď jejich jednotnoumyšlenkou. Předkládám ti společný cíl s úctou k tvé povinnosti. Shodné bude vaše rozhodnutí a ať je vašemysl v souznění. Ať jsou myšlenky všech jednotné a šťastně souhlasné.

• Dospět ke zdravé shodě, udržet stranou všechny své osobní zájmy, preference a averze, udržetspolečné dobro jako cíl, jak dospět ke shodě, jak je ekosystém vyšší priorita než osobní preference aaverze, tyaga lidí, vizionáři … všechno je to krásně popsáno v tomto verši.

• Dám vám hrubý obrys. Chit Sabha, Raja Sabha, Deva Sabha, Kanaka Sabha a Nithyananda Sabha je5 sabhas, které když se dají dohromady, budou nazývány hinduistický parlament.

• Chit Sabha se bude zabývat všemi vědami souvisejícími s osvícením.

• Účelem Kailasy je přinést planetě Zemi supervědomý průlom. Chit sabha se bude zabývat věcmi,které s tím souvisí.

• Raja Sabha se bude zabývat všemi politickými rozhodnutími, které je třeba udělat. Bude oslovovatpolitiky, inspirovat je a zapojovat je do kosmické vize Kailasy.

• Deva Sabha bude přicházet se všemi nejlepšími příspěvky Kailasy pro svět. Hinduismus toho můžetolik nabídnout, ať už jde o létající stroje své doby – pushpaka vimana nebo úžasné chirurgickémetodologie sushruta, úžasné hinduistické lékařství nebo všechny nejlepší věci, které hinduismusmusí nabídnout v oblasti života a správy.

• Kanaka Sabha bude řídit všechny zdroje a rozvoj. Hinduisté existovali jako nejbohatší civilizacev absolutním souladu s přírodou, bez jejího ničení, zneužívání a vykořisťování.

• Oživování tohoto životního stylu založeného na přírodních zdrojích je ale kompletně jiná věda. Dokudsvět následoval před 1000-2000 lety hinduistickou vědu, nejen, že jsme byli nejbohatší, ale planetaZemě nijak netrpěla. Příroda nikdy netrpěla. Prakriti byla naší součástí a my jsme byli její součástí.Teď jdeme takovým směrem, že pokud nedostaneme správné poznání a vzdělání, možná se námnepodaří udržet v průběhu následujících 100 let planetu Zemi naživu. Za 100 let už možná nebude dálvhodným místem k životu, jestli se neprobudíme k pravdě.

• Je čas začít žít s přírodou, Prakriti, bez vykořisťování, tím nejkrásnějším kosmickým způsobem,hinduistickým životním stylem. Takže Kanaka Sabha se bude zabývat touto součástí.

• Nithyananda sabha bude pracovat na blaženém životním stylu.

• Na dalších satsanzích budu podrobně popisovat celou strukturu.

• Také pozveme všechny ty, kteří se chtějí stát součástí Chit Sabha, Raja Sabha, Deva Sabha aKanaka Sabha. Nejprve všechny sabhas jasně definujeme spolu se závazkem a zodpovědností,kterou očekáváme od členů a jejich kvalifikací. Všechno definujeme, vytvoříme žádost a pozvemežadatele a lidi, kteří chtějí být členy a vytvořit hinduistický parlament.

• Začneme na tom pracovat. Cítím, že do Shivaratri budeme hotoví se všemi pěti sabhas. Možná už naArudra! Vychází to na měsíc Margazhi. Bylo by hezké, kdyby to bylo připraveno do Margazhi, protožejsem dal sabhám jména podle vzoru chrámu v Chidambaram! Takže jestli to bude hotové do MargazhiTiruvaatirai-Arudra, můžeme to nabídnout jako dar uctění k nohám Natarajy, který řídí celé univerzum.

• Teď budeme mít Paramashiva ganas setkání. Všichni angažovaní e-Kailashané – brahmini,kshatriyové, vaishyové, shudrové, jsou vítání na tomto setkání.

Zdroj: https://nithyanandapedia.org/wiki/August_23_2020