Kategórie
Nezaradené

20.7.2021 – Pochybujte o svojej mysli, nie o pravde, že ste Paramashiva

Satsang začína 1:30:30

Zdroj: https://www.facebook.com/ParamahamsaNithyananda/posts/363439995148838