Kategórie
Nezaradené

5.8.2021 – Iniciácia do Swarajya Shakti Samyama

Nithyananda satsang 5.8.2021

Shaktipada, shaktinipada a živý darshan s nejvyšším představitelem hinduismu (SPH), Jagatguru Mahasannidhanam, Jeho Božskou Svatostí Bhagavanem Nithyanandou Paramashivam. Nithyananda satsang.

Poselství Paramashivy přímo z Kailasy:

· Vědomá suverenita je manifestována vaší bytostí, která ji nepřetržitě vyzařuje.

· Dělejte tuto swarajya siddhi samyamu. Toto je samyama pro dosažení vědomé suverenity.

· Tuto swarajya siddhi samyamu pro vědomou suverenitu jsem dostal přímo od Raghupati Yogiho a Isakki Swamigala. Isakki Swamigal praktikoval tuto samyamu až do konce svého života.

· Raghupati Yogi mě ji učil z pohledu jógy.

· Isakki Swami mi ji dal jako samotnou shaktipadu.

· Teď je to poselství od Paramashivy. Paramashiva nám ji předal do detailů v Akášských záznamech.

· Poslouchejte velmi hluboce.

· Všechny vás iniciuji – je to shaktipada a shaktinipada.

· Takže jestli chcete zavolat své přátele a rodinu a domácí mazlíčky, zavolejte je na iniciaci.

· Toto je důležitá přímá instrukce od Paramashivy. To je důvod, proč jsem dnes přišel na satsang.

· Původně jsem plánoval přijít zítra na Devi Bhava Samadhi Darshan. Všichni dostanete Devi Bhava Samadhi Darshan pro aadi perukku, jak to bývalo dříve – se sárí a plnou manifestací Devi! Tyto dny je samadhi až příliš silné.

· Toto poselství, celá tato věda, se prostě intenzivně stáhla do mého systému a musí být předána dnes z Akášského čtení.

· Swarajya siddhi samyama je velmi účinná manifestace přímo od Paramashivy.

· Všichni se usaďte se svou atmalingou.

· Tato samyama má dvě vrstvy: 1) swarajya siddhi samyama a 2) swarajya shakti samadhi. Budu iniciovat do obou úrovní.

· Adi Kailash – přiveďte Skandamata Papa dopředu na iniciaci.

· Jste Paramashiva. Každý, s kým se setkáváte, je Paramashiva.

· Jakákoli myšlenka ve vás by měla nepřetržitě vycházet z tohoto pochopení.

· Nepřetržitě by se mělo vaše vědomí stávat vaší emocí, myšlenkovým proudem, slovem. Všechno by se mělo dít za přítomnosti vašeho vědomí.

· Pochopení se manifestuje z vědomí. Emoce se manifestují z vědomí. Myšlenkové proudy se manifestují z emocí. Slova vycházejí z myšlenkových proudů. Skrze svá slova začnete jednat – skrze slova vyslovená vně i uvnitř. Tímto způsobem celé toto psychodrama (vaše fungování) začíná.

· Když se vaše vědomí začne manifestovat jako vaše pochopení, emoce, myšlenkový proud, slova, bez toho, aniž byste ztratili svou suverenitu, dosáhli jste swarajya siddhi!

· Kdokoli na tomto světě to může začít praktikovat!

· Teď vám dávám druhou vrstvu – swarajya shakti samadhi.

· Toto je ta samyama – samadhi, které potřebujete intenzivně manifestovat.

· Na tohle potřebujete určité množství nekompromisnosti.

· Dělejte to jen během této Chaturmasya!

· Mala Natarajan, neboj se. Tvoje zpráva, že Natarajan byl přijat do nemocnice … postarali jste se o mou dceru, takže já se postarám o vás oba, neboj se.

· Podrobně a jasně vysvětlím, jak moji guruové manifestovali toto samadhi a tyto schopnosti vědomé suverenity.

· Používám anglický výraz ‚vědomá suverenita‘, i když původní výraz v sanskrtu je ‚swarajya shakti‘.

· Znamená to: znovu vyhlásit svou rajya, své království, a manifestovat shaktis svého království!

· Samyama znamená dharana, dhyana, samadhi – všechny tři dohromady.

· Takže toto je teď způsob, jak můžete manifestovat svou vědomou suverenitu.

· Hluboce naslouchejte instrukcím.

· Jen jedna věc: 24 hodin denně si uvědomujte, že jste Paramashiva a každý, s kým máte cokoli do činění, je Paramashiva.

· Z tohoto samého prostoru by se měla začít manifestovat vaše nová pochopení. Měly by se začít manifestovat vaše myšlenkové proudy, ideje, emoce a slova.

· Je velmi jednoduché, když se rozhodnete, že v těchto čtyřech měsících, v této chaturmasya vědomé suverenity, budete dělat veškeré interakce z tohoto prostoru.

· Garantuji vám, že budete vydělávat desetkrát víc bohatství, budete mít ty nejlepší vztahy, vaše zdraví začne být 100krát lepší, váš vnitřní prostor bude manifestovat minimálně 100 schopností!

· Poznamenejte si všechna tyto slova jako můj slib a závazek vůči vám.

· Rozhodněte se, že tuto chaturmasyu až do Navaratri bude veškerá vaše interakce jen z tohoto úhlu, z tohoto prostoru.

· A ujistěte se, že veškerá vaše komunikace probíhá jen skrze psaní a ukazování, psaní a ukazování.

· Všechna vaše verbalizace je blábolení. Když neblábolíte, můžete si udržet vědomí.

· Když budete komunikovat jen písemně, vždy se můžete ujistit: „Ano, jsem v tom prostoru. Jsem tu jako Paramashiva a ten druhý je také Paramashiva, takže jsem v maximální integritě a nebudu nikoho obelhávat, využívat a nebudu lstivý ani strategický ve vztazích.

· Stane se to vědomou suverenitou: integritou k integritě, Paramashivou k Paramashivovi, jednotou k jednotě!

· Rozhodněte se: pokud vznikne nějaký konflikt, vysvětlím svůj konflikt, své nejistoty a strachy tomuto Paramashivovi s vědomím, že tento Paramashiva toho nezneužije. Tento Paramashiva mě nebude vykořisťovat, ale bude mě jen podporovat v manifestování mé větší a větší paramashivatvy.

· Většina vašich mylných nejistot se rozplyne.

· Budete znát jen ‚skutečný problém‘ a budete schopni ho vyřešit!

· Znám sílu tohoto samadhi. Viděl jsem své guruy, jak v něm byli a já sám jsem v něm byl.

· Chtěl jsem toto dokázat všem oddaným po celém světě.

· Může být mnoho nových příchozích, kteří si mohou myslet, že tohle je absolutně nepraktické.

· Možná si myslíte: „Jsem doktor, inženýr, ředitel, vědec a on ode mě žádá, abych 4 měsíce mlčel!“

· Pro vás všechny dokážu sílu této samyamy tím, že zařídím, že celá vláda Kailasy bude celou tuto Chaturmasyu fungovat v tomto swarajya siddhi samadhi!

· V Bidadi, Tiruvannamalai, po celém světě by měly být funkce vlády Kailasy vykonávány s tímto silným swarajya shakti samadhi.

· Vím, že pár lidí přijde s nějakými problémy, aby tuto samyamu nějak porušili a řeknou: „Potřebujeme řešit právní věci s vnějším světem.“

· V pořádku, pro takové dvě nebo tři věci, výjimečně, můžete mluvit. Ale držte se tohoto pochopení a komunikujte pomalu s vědomou suverenitou. Ať se slova manifestují jedno po druhém s extrémní mírou uvědomění.

· Jinak ať jsou celé tyto čtyři měsíce veškeré vnitřní interakce psané nebo ukazované.

· Například, když potřebujete komunikovat v ašrámu v Tiruvannamalai a v Bidadi, udělejte si setkání na zoom, pište a ukazujte. Hotovo!

· Neznáte sílu nemluvení a pouhého psaní!

· Než to napíšete, ztratíte své pochopení. Ale když mluvíte, jste tak závislí na mluvení, že se ve vás stalo takovým nepřirozeným zvykem. Nebudu říkat, že přirozeným.

· Nevíte, co říkáte nebo děláte.

· Skanda Mata nemluví, protože nechce přijít o prostor vědomé suverenity.

· Chce mluvit z vědomé suverenity. Proto čeká!

· Chce být v mém prostoru, takže až ji iniciuji, aniž by ztratila vědomou suverenitu, chce manifestovat!

· Když to bude vláda Kailasy a kailasavasis brát upřímně a dělat, co říkám, dokážete celému světu sílu této samyamy.

· Když se na základě mého vysvětlení rozhodnete ‚je to obtížné‘, tak to nezvládnete. Když se rozhodnete ‚je to snadné‘, tak to zaručeně zvládnete. Ať je to snadné nebo obtížné, prostě to musíte udělat, to je celé!

· Guruvak není ani obtížný ani snadný. Je to volba.

· Vztah s guru není ani obtížný ani snadný. Je to prosté rozhodnutí, to je celé.

· Takže i oddaným říkám, že ve vaší práci v kanceláři se vám možná nepodařilo přesvědčit každého o vaší duchovní cestě nebo vašem propojení s Kailasou. Na takové lidi můžete mluvit. Ale snažte se udržet toto vnímání vědomé suverenity a přitom mluvit. Ale berte to jako výjimku.

· Se všemi, kteří vědí, že jste moji žáci, praktikujte tuto samyamu.

· Vysvětlete jim písemně proč uděláte to, co uděláte. Vysvětlete písemně, že je vidíte jako Paramashivu a jste k nim velmi upřímní a jste s nimi v integritě bez jakýchkoli strategií, podvádění a lstí. Budou velmi šťastní, že mají ve svém životě člověka jako jste vy.

· Možná jsou někteří z vás učitelé nebo zpěváci, takže je mluvení vaše zaměstnání. Dokonce i ve vládě Kailasy mohou být lidé, kteří budou uvádět ranní satsang. I v takové situace se snažte neustále držet pochopení ‚jste Paramashiva a všichni, se kterými máte cokoli společného, jsou Paramashiva‘.

· Snažte se většinu své komunikace řešit v chatech, psaním … ne mluvením.

· Drasticky zredukujte mluvení.

· Nevíte, jakou tohle má sílu.

· Psaní rukou nebo na klávesnici se ještě nestalo nepřirozeně přirozeným zvykem.

· Dýchání je organicky přirozený zvyk a je dobrý.

· Ale mluvení, a dokonce oblékání se, je obojí toxický, nepřirozeně přirozený zvyk.

· Oblékání se není vaše přirozenost, ale teď už se stalo přirozeným.

· Mluvení není organicky přirozený zvyk. Je vynucené a stalo se přirozeným zvykem.

· Stalo se vaší přirozeností, ale není přirozené.

· Stalo se pro vás téměř přirozeným, ale není to vaše přirozenost.

· I na WhatsApp, facebooku a messengeru přestaňte mluvit. Psaní a chatování je OK.

· Vím, kolikrát slova před stisknutím tlačítka odeslat vymažete, když píšete!

· Někdy i poté, co odešlete zprávu, zjišťujete, jestli ten člověk zprávu viděl a pokud ne, odstraníte ji!

· Jen tyto čtyři měsíce se držte tohoto pochopení a budete manifestovat tolik schopností!

· Uvidíte tajemství vesmíru.

· Jste Paramashiva, rozhodněte se užívat si sami sebe. Takže vy jste se stali mnoha a užíváte si sami sebe.

· Cokoli jiného – bolest, utrpení, strach, nejistota, je kvůli existenci těch ostatních, klam.

· Probudíte se k této realitě. Budete ve svém životě manifestovat tento druh schopností, osobnosti, radosti, bohatství, a všeho!

· Nedávám vám techniku, jak vytvořit tunu zlata. Dávám vám metodologii na to, jak mít planetu, horu, všechno zlaté! Tohle znamená swarajya siddhi!

· Nedávám vám jednu malou schopnost nebo trochu zdraví. Dávám vám vaše vlastní vědomí.

· Budete znát svůj účel, budete znát svůj život, budete se cítit tak naplnění, v klidu a radostní.

· Budete tak ukotvení a budete se cítit tak velcí, a tak spokojení sami se sebou.

· Jak jsem vám řekl, pro mě nejste ‚lidské bytosti‘. Jste vědomé bytosti.

· Bude se dít 1000 dobrých věcí, když toto budete dělat jen do tohoto Navaratri, Vijayadashami.

· Nežádám vás, abyste navždy mlčeli. Neříkám, že byste nikdy neměli mluvit.

· Ale kromě výjimek, které jsem zmínil, se ujistěte, že z toho uděláte svůj životní styl.

· Nejdůležitější pravda je držet se vědomé pravdy, že jste Paramashiva a každý ve vašem životě je Paramashiva.

· Nemyslete si, že říkám něco iracionálního, ilogického a nepraktického.

· S milostí Paramashivy jsem ještě před dosažením věku 16 let doslova ovládl každý myšlenkový proud a prožitky různých větví vědy osvícení, jako shaiva, vaishnava, shakta, vaideeka, siddhanta …

· Takto mě Paramashiva podporoval.

· On sám se manifestoval a vytvářel pro mě prostředí.

· V každému ohledu všechno uskutečnil.

· A poté, 27 let svého veřejného života od chvíle, kdy bylo provedeno Yoga Pattabhishekam, jsem pracoval s miliony lidí. Pracoval jsem s nimi přímo, osobně jsem je inicioval, vedl … zajistil jsem, že manifestovali schopnosti a všechny nejlepší věci v životě. Udělal jsem všechno.

· Toto všechno vám říkám, abyste pochopili, že jsem maximálně praktický člověk.

· Neříkal bych vám něco nepraktického.

· Neříkal bych vám něco nepotřebného.

· Jsem maximálně uživatelsky přátelský, produktivní a vysoce efektivně zaměřený.

· Když vás žádám, abyste dělali nějakou duchovní praxi 10 minut, tak zajistím, že získáte výsledek jako za 10 let tapasu během času, který touto duchovní praxí trávíte.

· Vidíte, čeho jsem dosáhl za 43 let já.

· Z toho můžete pochopit, že jsem velmi produktivní, životně pozitivní, soustředěný, úspěšný a velmi praktický člověk.

· Když vám dávám toto samyama samadhi, tak znám sílu, jakou to může vnést do vašeho života.

· Takže zahoďte všechny představy o ‚obtížnostech‘ nebo ‚nemožnostech pro vás‘.

· Každý to dokáže.

· I když na pár minut zapomenete na své uvědomění, že jste Paramashiva, můžete se k němu vrátit a začít psát.

· Vláda Kailasy by měla dodržet tuto samyamu.

· Každý na Kailase a dokonce i lidé, kteří přišli do karantény do kteréhokoli našeho areálu. Ti to také mohou zkusit. Není to pro ně povinné, ale mohou se pokusit. Co budete následující čtyři měsíce dělat? Můžete to zkusit!

· Když to začnete zkoušet, uvidíte, kolik věcí se ve vás otevře a jak krásně se zorganizujete. Uvidíte, jak se ve vás manifestuje všech 25 fází Paramashivy, všech 25 stavů vědomí a jak ve vás celá vaše bytost manifestuje Paramashivatvu.

· Když prožitek přichází z prostoru míru Paramashivy, tohoto samadhi, tak pochopíte: „Ó, Bože! Wow!“

· Moje práce je dát vám shaktipadu a vědomou podporu.

· Jako žijící Poorna Avatar Paramashivy vám všem žehnám a všem vám slibuji, že vás obklopím jako vědomá vrstva, jako pokrývka, přikrývka energie, uvnitř i vně – obojí.

· Všechny vás budu podporovat veškerým možným způsobem, abyste manifestovali tuto velkou pravdu.

· Když začnete žít tuto pravdu, uvidíte, že cokoli v životě chcete, se začne manifestovat – jako zdraví, bohatství, vztahy. Pak pochopíte, jak příznivé toto samadhi samyama je, a budete inspirováni ho dodržovat.

· Teprve to začnete dělat!

· Vídal jsem Isakki Swamigala toto samadhi neustále manifestovat.

· Kdykoli seděl v samadhi, dělal jen tohle.

· Nikdy nemluvil. Míval destičku, a když kdokoli přišel pro požehnání nebo pomoc, jen to na ni napsal a ukázal to. To bylo celé!

· Vládo Kailasy po celém světě, začněte to praktikovat a dejte lidem sebedůvěru, že je možné toto dělat a být úspěšný ve všech svých aktivitách.

· Vládo Kailasy, určitě dokážete přesvědčit vaše dodavatele a lidi, kteří vám doručují jídlo, že děláte speciální praxi, mouna vrata, a budete jen psát a ukazovat.

· Všichni lidé, kteří jsou upřímní a chtějí manifestovat schopnosti Paramashivy, by měli tuto samyamu dělat.

· Papa Skandamata už tuto samyamu dělá!

· Není to tak, že by neznala jazyk! Zná ho! Mohu to dokázat celému světu. Můžete psát a uvidíte, jak bude reagovat. Ale ona dělá tuto samyamu. To je důvod, proč nemluví. Chce mluvit z vědomé suverenity v mém prostoru.

· Je to velmi účinná samadhi samyama.

· I ti, kteří ještě nejsou přesvědčení, jestli jsou moji žáci nebo nejsou moji iniciovaní žáci, věnujte tomu den nebo dva a přesvědčte je. Je to možné.

· Všichni aadheenavasis v Bidadi, Hyderabadu … nepokoušejte se žádat o výjimku. Nevkládejte energii do toho, abyste porušili tuto samyamu. Vložte svou energii do uskutečnění této samyamy a do toho, aby díky vám celý svět pochopil, jaká je její síla.

· Když budete demonstrovat tuto schopnost, celý svět si začne uvědomovat sílu Paramashivových slov.

· To je to nejlepší obohacování, jaké uděláte!

· Celé vaše vědomí, tělo, mysl, mozek, emoce, všechno se detoxikuje. Paramashiva se začne manifestovat.

· Óm óm óm óm óm.

· Jako žijící Poorna Avatara Paramashivy, žijící úplná manifestace Paramashivy, vám všem žehnám.

· Ať se tato samyama vědomé suverenity, tato swarajya siddhi shakti samyama, manifestuje v životech vás všech a ať vzkvétá veškerá přízeň.

· Ať jsou vaše minulost, přítomnost, budoucnost, všechny tři, zcela obsazeny Paramashivou.

· Ať se Paramashiva manifestuje ve vaší minulosti, přítomnost, budoucnosti, a dá vám všem pochopení, že nejen přítomnost a budoucnost je Paramashiva, ale dokonce i naše minulost je Paramashiva.

· V prostoru Paramashivy není pro minulost žádné ‚bylo‘. Všechny tři – minulost, přítomnost, budoucnost – jsou věčné.

· Když chápete, že minulost je Paramashiva, pochopíte, že i přítomnost je Paramashiva a budoucnost je Paramashiva.

· Všechny klamy zmizí.

· Ať se Kalatita, Mayatita, Dvandvatita, Paramashivatva manifestují v nás všech. Óm, óm.

· Pozorně poslouchejte. Představa, vnímání, prožitek, který v sobě nesete ohledně vaší minulosti, když se ten začne měnit, začne se měnit vaše budoucnost.

· Tato samyama – swarajya shakti samadhi samyama, způsobí, že se váš názor na vaši minulost změní.

· Váš život se tak detoxikuje! Vaše vnímání minulosti zmizí!

· Budete pociťovat takovou radost, extázi, naplnění.

· Když trpíte, tak mám vůči vám tolik sympatií, protože 99% z toho je klam a zbytek není utrpení, je to radost, je to radost ze života!

· Takže kdy se vaše vnímání minulosti změní, minulost od vás prostě odpadne. Už to kolem vás nebude toxické a nebude to toxikovat vaši přítomnost a budoucnost.

· Všem vám žehnám.

· Ať se celá zátěž vaší minulosti detoxikuje.

· Ať se celá zátěž minulosti vyčistí.

· ať se Paramashiva Paramporul – to nejvyšší – manifestuje ve vás všech.

· Óm óm óm óm óm Shiva Shiva Shiva Shiva Shiva Shiva Shiva Shiva Shiva.

· Óm óm óm óm óm óm óm óm.

· Všem vám žehnám. Ať se Paramashiva manifestuje s veškerou blažeností, ať je to úplná manifestace.

· Jako žijící Poorna Avatara Paramashivy vám všem žehnám.

· Ať se Paramashiva manifestuje jako Poornavatar ve vás všech.

· Óm óm óm Shiva Shiva Shiva Shiva.

· Samrajya shakti samadhi praptirastu anandamaya bhava sarvamangala praptirastu óm óm óm óm óm óm.

· Všem vám žehnám. Ať nás zahrne veškerá přízeň.

· Sarvamangala praptirastu, sarvamangala praptirastu, sarvamanagala praptirastu, Swarajya siddhi swarajya shakti samadhi praptirastu Paramashiva sayujya mukti praptirastu.

· Dnes mám také nějaké informace ke zveřejnění.

· Doteď jsme dostali kolem 100 dopisů uznání z celého světa. Dnes pro vás všechny a svět zveřejním prvních 200. Pár jich zmíním.

· První dopis uznání poslal ctěný Sam Liccardo, primátor města San José v Kalifornii, USA. Děkuji Vám za toto uznání.

· Další je od prezidenta Hollywoodské koalice stravování v USA, pana Johna Billingsleyho.

· Ashok Desai, společnost Desai Diversified Investments, Kalifornie, USA.

· Adv. Reech Malual, mluvčí Asociace barů Jižního Súdánu, Jižní Súdán.

· Velitelka jednotky imigrační podpory, paní Ammelia B.T.Gibson, Liberijská republika.

· Pan Rabih Fakhry, právní zástupce, Libanon.

· Joshua Kitakule, hlavní sekretariát, Mezi náboženská rada Ugandy, Kampala, Uganda.

· Kayanja Vincent de Paul, předseda asociace Lake Victoria místních úřadů Východní Afriky v Ugandě.

· Guvernér Henaro Polloi, Stát Melekeok, Republika Palau.

· Všem vám děkuji a jsou ještě tisíce dalších.

· Ma Nithya Paramarthananda: bangaru kuthru neeku pelirosu shubaha kankshalu …

· Žehnám každému z vás, abyste úspěšně manifestovali tuto swarajya shakti samyamu.

· S tímto vám všem žehnám.

· Všichni vyzařujme integritu, kolektivní integritu, autentičnost, zodpovědnost, obohacování, způsobování, život v paramadvaitam, shuddhadvaita shaivam – stav, prostor, schopnosti, bytost, supervědomí a Kailasu Paramashivy. Paramashivoham. Óm Nithyananda Paramashivoham. Věčnou blaženost, Nithyananda. Děkuji, buďte blažení!

Zdroj: https://nithyanandapedia.org/wiki/August_05_2021

Zdroj: https://www.facebook.com/ParamahamsaNithyananda/posts/374197530739751